EN SL

ZERO WASTE

Ljubljana je prva evropska prestolnica na poti do družbe brez odpadkov.

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV SE IZPLAČA

Zero Waste pomeni, da krepimo prve tri prednostne naloge pri ravnanju z odpadki   ̶  preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje ter uvajamo preoblikovanje. 

PRVA EVROPSKA PRESTOLNICA

V desetih letih smo delež ločeno zbranih odpadkov povečali za skoraj desetkrat   ̶ količina ločeno zbranih odpadkov je v tem času zrasla s 16 na kar 145 kg na prebivalca. Med odpadki je hkrati vedno manj še uporabnih stvari – tudi zaradi pobude Enkratno je stvari uporabljati večkratno, ki s pomočjo glasbe, delavnic in urbanih intervencij razbija mit, da je novo vedno boljše od starega ali že uporabljenega. Ljubljana se je s sprejetjem Zero Waste načrta med drugim zavezala, da bomo do leta 2025 zbrali najmanj tri četrtine ločeno zbranih odpadkov in manj kot 60 kilogramov preostanka odpadkov na prebivalca ter odložili manj kot 30 kilogramov na prebivalca. 

JAVNE PRIREDITVE

V Mestni občini Ljubljana smo si zastavili ambiciozen cilj - vse dogodke izpeljati v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Obravnavamo predvsem tista področja, ki so za posamezni dogodek smiselna – imajo velik potencial zmanjšanja škodljivih vplivov na okolje in povečanja koristnih vplivov na zmanjšanje količine nastalih odpadkov, so izvedljiva glede na razpoložljive finančne in človeške vire ter omogočajo široko ozaveščanje in komunikacijo. Da cilj  lahko uresničujemo, smo pripravili Priročnik za organizacijo trajnostnih dogodkov, ki vključuje številne vidike trajnosti, od smotrne rabe virov, preprečevanja zavržene hrane do pospeševanja inovacij in skrbi za blagostanje družbe. V letu 2015 in 2016 smo na  prireditvah, kot so Škisova tržnica, Odprta kuhna, Pivo & Burgerfest, Ljubljanski maraton (podpis Zero Waste zaveze), 60. pohod Pot ob žici in Prima tobogan, že vpeljali aktivno in dosledno ločevanje odpadkov na izvoru. Z uspešno prakso bomo nadaljevali in nadgradili koncept ravnanja z odpadki v smeri zmanjševanja odpadkov ter aktivno ozaveščali tako organizatorje kot udeležence tudi v prihodnje. 

 

zero waste

POMANJKLJIVOST, KI JE POSTALA PRILOŽNOST

Ljubljana je bila med finalisti v tekmovanju za Zeleno prestolnico Evrope 2016 edina, ki nima energetske predelave odpadkov. Navidezna pomanjkljivost je postala alternativa, ki v okviru celovitega ravnanja z odpadki nadomešča odlaganje in energetsko izrabo: pot v Zero Waste družbo.

Zero waste

MINI ANKETA

Ali dosledno ločujete odpadke?

POSTAJAMO DRUŽBA ODGOVORNIH POTROŠNIKOV

Z udejanjanjem načrta Zero Waste postajamo družba odgovornih potrošnikov,  ki ne zapravlja dragocenih virov, pač pa preprečuje nastajanje odpadkov in živi tako, da  povzroča zelo malo odpadkov. Ponovna prodaja in zamenjava stvari sta novi, najbolj vroči obliki recikliranja.

 

DELEŽ IZLOČENIH ODPADKOV (V %)

2010 31
2011 44
2012 47
2013 53
2014 63

ALI VESTE?

Na odvoz odpadkov vas lahko brezplačno opozori brezplačni SMS-opomnik. Uredite ga na www.mojiodpadki.si prek aplikacije Moji odvozi ali v Centru za pomoč in podporo uporabnikom. 

Ljubljana je

1.

evropska Zero Waste prestolnica.

Že

10

let ločenega zbiranja odpadkov.

Več kot

60 %

ločeno zbranih odpadkov.

Do danes že

54

podzemnih zbiralnic v Ljubljani.

zero waste

Več kot

300

občin

je v mreži Zero Waste Europe.

Kar

417

Snaginih sodelavcev

skrbi za odpadke 380 tisoč uporabnikov v 10 občinah.

Skoraj

90

odstotkov

Ljubljančanov odvečne stvari podari, proda ali odnese v Center ponovne uporabe.

#ZELENAPRESTOLNICA2016 #LJZATE 

Zaobljubljam se, da bom posvojil/a filozofijo ponovne uporabe in poskrbel/a, da bodo stvari, ki jih ne potrebujem več, zaživele novo življenje. 

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.