EN SL

Park Rakova Jelša

Iz degradiranega območja je nastal lep park.

OČIŠČENO IN NAMENJENO JAVNOSTI

Projekt Park Rakova Jelša smo začeli razvijati v okviru serije razstav VIZIJE SO Društva arhitektov Ljubljana, ki so opozarjali na prezrte problematike Ljubljane in mnoge neizkoriščene prostore mesta. V Parku Rakova Jelša uživa tudi zelena ambasadorka Tanja, s katero smo posneli simpatičen video. 

DEL NATURE 2000

Projekt urejanja mestnega parka Rakova jelša se je začel leta 2014. Njegov osnovni namen je povezati mesto s Krajinskim parkom Ljubljansko barje v osi sever – jug proti Ljubljanici in območje, ki je bilo degradirano, očistiti, ozeleniti in z nekaj urbane opreme spremeniti v uporabno rekreativno površino. Območje parka, ki je bilo urejeno v prvi fazi, je namenjeno prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici. Z investicijsko manj zahtevnimi potezami smo prostor rehabilitirali in namenili javnosti. Meščanom smo omogočili dostop do edinstvenega naravnega okolja za preživljanje prostega časa. S parkom se dopolnjuje tudi ekološka in funkcionalna povezava z drugimi večjimi zelenimi območji v Ljubljani. Stično območje mesta z barjem je bilo leta 2008 razglašeno za Krajinski park, zaradi ohranjanja tam živečih ptic pa je vključeno v NATURO 2000.

DANES

V letu 2016 smo izvedli tudi 2. fazo projekta, ki obravnava južni vstop v Ljubljano z ureditvijo zelenega prostora – parka, vrtičkov in javnega sadovnjaka. Novourejeni del parka leži zahodno od dela, ki je bil urejen v prvi fazi, namenjen pa je predvsem samooskrbi. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva oziroma vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča namreč pomeni dodano vrednost tega območja. V parku je urejenih 320 vrtičkov, ki so ograjeni s skupno nizko ograjo in vrbovimi živimi mejami. Poleg vrtičkov je bilo potrebno zagotoviti tudi potrebno infrastrukturo, ki se navezuje na obstoječo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice, urbana oprema (klopi, ograje) pa ostaja enaka, kot so elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. 

 

ODSTRANJENE VELIKE KOLIČINE ODPADKOV

V času projekta smo odstranili tudi gradbene odpadke, azbestne odpadke, veliko količino pnevmatik in drugih komunalnih odpadkov. Odstranjena je bila neavtohtona vegetacija, invazivne tujerodne vrste bodo predmet dolgotrajnejšega postopka odstranjevanja v sklopu akcije Rokavice gor!. Ohranili smo obstoječe betonske plošče manjših objektov, ki so namenjene za piknik površine z žarom. 

Rakova Jelša

MINI ANKETA

Ste vedeli, da se je območje Rakove jelše popolnoma spremenilo?

Da, odlična poteza.
50% (40 glasov)
Ne, bi pa rad videl/a.
26% (21 glasov)
Sem slišal/a, a nisem še videl.
19% (15 glasov)
Ne.
5% (4 glasovi)
Skupno glasov: 80

PREJ TUDI PTIC NI BILO VELIKO

Nekdaj degradirano okolje je ekološko renaturirano in zasajeno z avtohtonimi drevesnimi vrstami. Nove javne površine so povezale in zaokrožile obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti regionalnega zaledja in s tem prispevale k aktivnemu uveljavljanju trajnostne mobilnosti v mestu in njegovi okolici. V parku so sedaj na voljo tudi vrtički, hkrati pa tudi javni sadovnjak, v katerem smo zasadili nekaj manj kot 200 sadnih dreves. V roku dveh let si bodo lahko obiskovalci z njih že utrgali sadež.  

  KOLIČINA ODSTRANJENIH ODPADKOV (V TONAH)
AZBESTNI 23
GRADBENI 450

ALI VESTE?

Območje Rakova Jelša ima zaradi nekdaj neurejenega delavskega naselja še vedno negativen predznak. S poimenovanjem parka smo poskušali doseči tudi rehabilitacijo imena tega predela mesta.

Predviden

1

most preko Lahovega grabna.

Na bližnjem P+R Barje

347

parkirnih mest za vozila.

Kar

200

dreves je v javnem sadovnjaku.

Opazili smo

8

vrst ptic iz rdečega seznama ogroženih vrst.

Kar

320

vrtičkov

je urejenih za najem.

Na območju kar

80.000

kvadratnih metrov

urejenih zelenih površin.

Na območju kar

404

elementov nove urbane opreme,

kot so klopi, vrtne lope, informacijske table, kompostniki, stojala za kolesa, koši za smeti, itd..

#ZELENAPRESTOLNICA2016 #LJZATE 

Zaobljubljam se, da bom svoj vrtiček naredil/a na domačem balkonu.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.