EN SL

Bodi učinkovit

Odgovorno z energijo.

Odgovorno z energijo

Z močnim občutkom za družbeno odgovornost učinkovito upravljamo z energetskimi viri, racionalno uporabljamo javna finančna sredstva ter občutno zmanjšujemo negativne vplive na okolje. Odgovorno skrbimo za več kot 400 stavb v javni lasti.

SODOBEN PRISTOP

S sprejetjem Lokalnega energetskega koncepta smo se zavezali k povečanju rabe obnovljivih virov energije, znižanju rabe energije in posledično toplogrednih plinov (do leta 2020).  Skrbimo za  celovite prenove stavb,  v ta namen bomo uporabili tudi možnosti javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (pogodbeno zagotavljanje prihrankov). S prenovami in uvedbo energetskega knjigovodstva za vse objekte v lasti ali upravljanju MOL (vrtci, šole, športni objekti, poslovne stavbe ...) ter sodobnim energetskim upravljanjem bomo občutno prispevali k zmanjšanju porabe energije in vode ob nespremenjenih standardih udobja uporabnikov.

Sodobno energetsko upravljanje z uporabo najnovejših tehnoloških rešitev in opreme, bo omogočilo personificirane nastavitve pogojev udobja, še bolj pomembno pa je, da bo vsaka napaka v sistemu takoj identificirana, kar bo omogočilo hitro in učinkovito odpravo pomanjkljivosti oziroma napak (puščanje vode, previsoka ali prenizka temperature v objektih, regulacija vlažnosti, ...).

stozice

ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

Z energetskim knjigovodstvom spremljamo porabo ter stroške energije in vode za že več kot 250 stavb.

 

Energetska obnova

MINI ANKETA

Ste že razmišljali o celoviti energetski prenovi stavbe?

Sem, ker bi imel/a velike prihranke.
60% (3 glasovi)
Ne.
40% (2 glasova)
Sem jo že izvedel/la.
0% (0 glasov)
Ne vem, kaj to pomeni.
0% (0 glasov)
Skupno glasov: 5

MENJAVA CESTNIH SVETILK IN SVETILK V NASELJIH

V Ljubljani smo z menjavo svetilk po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja pričeli v letu 2008. Javna razsvetljava v Ljubljani uporablja sodobne svetlobne vire, ki so energetsko učinkoviti in znatno zmanjšujejo vplive na okolje.

 

 ŠTEVILO ZAMENJANIH CESTNIH SVETILK V LJUBLJANI (V TISOČIH)
20101888
20111449
2012265
2013777
2014538

ALI VESTE?

Usklajenost izvedbe ukrepov na ovoju (toplotna zaščita, stavbno pohištvo) in ukrepov na tehničnih sistemih stavbe (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, razsvetljava)  ter uvedba regulacije sistemov in naprav predstavlja pravilen pristop k celoviti energetski prenovi stavbe in s tem izboljšanju energetske učinkovitosti. Samo tako lahko dosežemo optimalne prihranke energije, ki jih je pri delni prenovi ali neusklajeni izvedbi posameznih ukrepov težko zagotoviti.

Kar

400

objektov v lasti MOL bomo energetsko obnovili.

Za več kot

400

stavb v javni lasti skrbimo zelo odgovorno.

Za več kot

800

ton smo zmanjšali emisije CO₂.

Do

90 %

električne energije prihranimo ob menjavanju žarnic z varčnimi LED svetilkami.

vrtec jelka riko

Najmanj

27

milijonov EUR

nameravamo zagotoviti za investicije po principu energetskega pogodbeništva.

V naslednjih

3

letih

bo za objekte MOL dobavljena električna energija izključno iz obnovljivih virov energije (100 % OVE).

Kar

70.000

EUR letno

smo prihranili z uvajanjem novih tehnologij razsvetljave.

#ZELENAPRESTOLNICA2016 #LJZATE 

Zaobljubljam se, da bom z energijo ravnal/a skrbno in tako privarčeval/a pri mesečnem računu.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.