EN SL

Vizije prostorskega razvoja: zelena tirna infrastruktura

27. Sedlarjevo srečanje

Vizije prostorskega razvoja: zelena tirna infrastruktura

27. Sedlarjevo srečanje

Pogledali bomo skozi prizmo razvoja evropskih infrastrukturnih koridorjev Baltsko – Jadranskega in Mediteranskega na poteku skozi Slovenijo. Obravnavali bomo infrastrukturno prioriteto drugi tir Divača – Koper, vizijo razvoja železnic v Sloveniji ter konkretne projekte, kot so drugi tir Ljubljana – Jesenice (z odcepom do letališča Brnik), Ljubljansko železniško vozlišče in Logistični center, vizije razvoja mestnega in primestnega tirnega prometa in drugo. Primerjalno bomo spomnili na izvedbo slovenskega avtocestnega križa, ki je po anketah javnega mnenja največji dosežek urejanja prostora Slovenije v zadnjem stoletju. "Pomeni zgodovinsko prelomnico v povezanosti in dostopnosti našega nacionalnega prostora in njegovi vključitvi v evropsko prometno omrežje. Pomeni novo prelomnico od izgradnje železnic pred stoletjem in več, to je še v časih Avstro-ogrske monarhije ...« je zapisano v obrazložitvi žirije Nagrade Maks Fabiani, ki je projektu v letu 2015 podelila posebno jubilejno odličje. 

Namen srečanja je  spodbuditi strokovno in laično javnost h kritično konstruktivni razpravi, obenem pa vladajoče strukture na državni in lokalni ravni k pravim in pravočasnim odločitvam in ukrepom.  Srečanje je organizirano v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja ETTR. ETTR je povezan z uresničevanjem Agende 2030, ki na uravnotežen način povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo trajnostnega razvoja. Pomembna značilnost agende je univerzalnost - ob upoštevanju nacionalnih okoliščin bodo njene cilje uresničevale vse države sveta. ETTR prispeva k agendi preko spodbujanja organizacije aktivnosti, projektov in dogodkov, ki se vsebinsko povezani s cilji trajnostnega razvoja. Vzpostavljen je spletni portal dogodkov z informacijami o pobudi. 

Več tukaj.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.