EN SL

Prosilva Slovenija

Prosilva Slovenija

Mateja Kišek iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Ljubljana vam bo v ponedeljek, 24. oktobra, ob 14.30 predstavila ProSilva Slovenija.

Prosilva Europe je mednarodna organizacija za razvoj in promocijo sonaravnega in ekonomičnega gospodarjenja z gozdovi. Na pobudo slovenskih gozdarjev je bila leta 1989 ustanovljena v Robanovem Kotu. Danes je ProSilva Europe razširjena v 27 evropskih državah in v regiji države New England v ZDA. Organizacija uveljavlja preplet sonaravnega, torej ekološkega in ekonomskega upravljanja gozdov po principu: kar je ekološko vzdržno, je dolgoročno tudi ekonomsko uspešno. 

Lahko rečemo, da je ustanovitev ProSilve v Sloveniji dokaz ugleda slovenske gozdarske stroke, ki že desetletja deluje po načelih trajnosti, sonaravnosti, večnamenskosti in ekonomičnosti. To, kar je večini slovenskih gozdarjev samoumevno, sedaj spoznavajo in sprejemajo gozdarji v širšem evropskem prostoru in izven njega. 

24.10.2016 bo na predstavitvi Prosilve Slovenije v Točki. Zate. na Mestnem trgu tudi predsednik Prosilva Slovenije, g. Anton Lesnik. 

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.