EN SL

PO POTI FLEISCHMANNOVEGA REBRINCA

PO POTI FLEISCHMANNOVEGA REBRINCA

Botanični vrt Univerze v Ljubljani bo v sodelovanju z Ljubljanskim gradom med 15. in 17. uro predstavil novo naravoslovno učno pot: Pot Fleischmannovega rebrinca. Rastlina Fleischmannov rebrinec (Pastinaca sativa var. fleischmanni), ki je v naravi že izumrla rastlina - izginila je po prvi polovici 19. stoletja, je bila najdena na grajskem griču, njena populacija pa se je zaradi skrbne roke vrtnarjev ohranila le v Botaničnem vrtu. Leta 2011 smo jo simbolično zopet naselili na grajsko dvorišče. Tako pot povezuje Botanični vrt in Ljubljanski grad in pelje od rastišča rastline v Botaničnem vrtu, preko grajskega griča do grajskega dvorišča. Na poti obiskovalci spoznajo pomembnejše rastline v Botaničnem vrtu, rastline spomladanske podrasti, gozdnega roba, suhozida in grajskega zidu, drevesne in grmovne rastlinske vrste na grajskem griču in nekatere travniške vrste. Spoznajo, da je lahko grajski grič s svojo rastlinsko pestrostjo oaza sredi mesta za ljubitelje narave ali učni pripomoček za spoznavanje rastlin. Na dogodku bomo predstavili, katere rastline lahko obiskovalci vidijo na poti in na kakšen način lahko na tej poti aktivno preživljajo svoj prosti čas. Ob tem bomo s pomočjo fotografij, zgibank in knjig izdanih v Botaničnem vrtu predstavili še možnosti ekoturizma, ki vključuje strokovne oglede narave oz. rastlinske pestrosti Ljubljane, njene okolice in Slovenije. Prav tako bo Ljubljanski grad s svojim promocijskim materialom predstavil pester nabor svojih aktivnosti.

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.