EN SL

Kmetijstvo in ohranjanje narave: je skupna pot mogoča?

Kmetijstvo in ohranjanje narave: je skupna pot mogoča?

Ljubljansko barje je eno izmed ključnih območij za ohranjanje biotske pestrosti Slovenije, saj na njem živijo številne redke, zavarovane in ogrožene živalske in rastlinske vrste ter je opredeljeno kot Natura 2000 območje. Hkrati pa Ljubljansko barje nudi dobre pogoje za intenzivno kmetijsko proizvodnjo, ki pa ima močan negativen vpliv na prisotnost organizmov, ki tu živijo. S projektom LJUBA, Ljudje za barje (EGP finančni mehanizem) vzpostavljamo sodelovanje med kmetijstvom in zahtevami varstva narave z namenom, da kmetijstvu povrnemo vlogo varuha narave. Rezultati, ki so plod aktivnosti sicer kratkotrajnega projekta LJUBA, vzbujajo upanje, da je z vztrajnim delom dolgoročno to mogoče.

Predava: Primož Glogovčan, z ZRSVN, vodja projekta LJUBA

Foto: B. Čeak, MOL

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.