EN SL

Četrtne skupnosti lepo skrbijo za svoje okolje

Preberite poročilo o izvedenih čistilnih akcijah.

Četrtne skupnosti lepo skrbijo za svoje okolje

Preberite poročilo o izvedenih čistilnih akcijah.

V program zelene prestolnice so aktivno vpete tudi ljubljanske četrtne skupnosti, saj bo do konca leta vsaka izmed njih po tri tedne zelena ambasadorka. Kljub temu pa vsaka četrtna skupnost skozi vse leto zelo skrbi za svoje okolje. 

 

 

Akcija v Kosezah

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE
Četrtna skupnost Posavje namenja posebno skrb našemu planetu in tako izvaja številne zelene projekte Drugo soboto v aprilu so izvedli delovno akcijo Za lepšo Ljubljano, kjer so skupaj z občani kljub deževnemu vremenu očistili več kotičkov in olepšali eno korito na Bratovševi ploščadi z nasadom sivk. V akciji so sodelovala tudi društva iz območja ČS in med njimi najbolj aktivno Kmečko strojna skupnost Savlje Kleče, ki je že tradicionalno očistila bregove reke Save oz. območje Roje. Dva dni kasneje so ČS in mladi biologi iz OŠ Danile Kumar zasadili skupnostni spiralni zeliščni vrt na vrtičkarskem območju Savlje. Svoj prostor pod soncem so našla številna avtohtona zelišča o katerih mladi biologi veliko vedo. Družbo jim je delala zmajčica Flora, ki je zvedavo opazovala pridne ročice in jih na koncu tudi nagradila. 

ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD 
ČS Bežigrad ni organizirala čistilne akcije, so pa na sedežu ČS tistim, ki so akcije organizirali zagotovili vrečke in rokavice, in sicer:

 • Zavodu BOB, ki je akcijo organiziralo 2.4.2016 ter očistilo območje med Valjhunovo in Železno cesto
 • TD Bežigrad, ki je med 2. In 17.4.2016 čistilo območje med Staničevo, Koroško, Dunajsko in Samovo ulico,
 • Zeleni nadzorniki so očistili v mesecu aprilu PST med Vojkovo ulico in Žalami ter Kardeljevo ploščad, slepi krak Koželjeve ulice in slepi krak Dečkove ulice
 • ČMC pa 18.4.2016 BS 3

V akcijah je bilo pobrano za 23 vreč  odpadkov.

ČETRTNA SKUPNOST CENTER
ČS Center je v sodelovanju z Turističnim društvom Ljubljanica izvedla eno čistilno akcijo in sicer 16.4.2016
Območja, ki smo jih počistili: Špica, obrežje Ljubljanice, območje okoli Ljubljanskega gradu, Poljane, Vodmat, Tabor. Akcije se je udeležilo  20 članov društev vključenih v programe ČS in po podatkih TD Ljubljanica med 80 - 100 občanov in članov ostalih društev.

ČETRTNA SKUPNOST JARŠE
Čistilno akcijo »Za lepšo Ljubljano 2016« je organiziralo Turistično društvo Zelena jama v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Jarše. Izvedenih je bilo devet akcij čiščenja okolja: (občani na 3 območjih: Zelena jama, Nove Jarše, Šmartno-slabo vreme; vojaki Vojašnice Edvarda Peperka, različna društva, OŠ Nove Jarše in Srednja medijska in grafična šola).

Območja, ki smo jih počistili:

 • Občani - nekaj območja v naselju Nove Jarše in naselja Zelena jama;
 • Različna društva - okolice spomenikov v Zeleni jami, svetovanje in pomoč občanom za delo z drobilcem za vejevje, okolica Produkcijske šole;
 • Vojaki - območje med Letališko, Leskoškovo in POT ob obvoznici in avtocesti;
 • OŠ Nove Jarše – okolica šole;
 • Srednja medijska in grafična šola – območje med železniško progo, Žalami in Kajuhovo ulico.

Pobrali smo več kot 60 vrečk odpadkov. V posamezni akciji  je bilo udeleženo nad 120 udeležencev (občani in člani društev) in nad 120 učencev ter dijakov.

ČETRTNA SKUPNOST MOSTE
ČS Moste bo izvajala osrednje čistilne akcije v mesecu maju v sklopu prireditev ZPE / 12.5.2016 / 
 - organizator: Svet ČS Moste v soorganizaciji z društvi, zavodi in skupnostmi stanovalcev.

ČETRTNA SKUPNOST POLJE
ČS Polje je organizirala dve čistilni akciji. Prva čistilna akcija je potekala 2. aprila 2016. V akciji so sodelovali:  TD Zalog, PD Saturnus, Ribiška družina Vevče, PGD Zg. Kašelj,  PGD Slape – Polje in Četrtni mladinski center Zalog ter krajani. Akcije se je udeležilo se je 184 krajanov in članov društev. Očiščeno je bilo območje: Sp. Kašelj, Zalog, Podgrad,  Kašeljski hrib, kamnolom mlinskih kamnov, stari grad, Debnji vrh,  bajer pod Debnjim vrhom,  Zg. Kašelj, del Vevč, območje med Zalogom in Poljem, Slape, del Vevč, Polje, PST, Sige in območje okoli stare OŠ Zalog. Količina zbranih odpadkov: 24 m3. Druga čistilna akcija je potekala 6. in 7. aprila 2016. V akciji so sodelovali TD Zajčja dobrava,  PGD Zadobrova – Sneberje – Novo Polje, DU Zadobrova – Sneberje – Novo Polje in krajani. Akcije se je udeležilo cca. 100 krajanov in članov društev.  Dne 6.4.2016 je bil očiščen  Krajinski park Zajčja dobrava,  Novo Polje in Zadobrova, dne 7.4.2016 pa je bilo očiščeno območje okoli desnega brega Save in severni del Zadobrove.
Količina zbranih odpadkov: 15 m3. Skupno je bilo za čistilno akcijo v ČS Polje porabljeno 200 vrečk in 200 rokavic.

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO
V ČS Sostro sta bili izvedeni dve čistilni akciji in sicer čistilna akcija za hriboviti del ČS dne 2.4.2016 in čistilna akcija za nižinski del 9.2.2016.
Očistilo se je celotno območje ČS Sostro. Zbranih je bilo 65 m3 (25 m3 hriboviti del, 40 m3 nižinski del). Akcij se je udeležilo 170 oseb (80 hriboviti del in 90 nižinski del). Nosilec akcije je bilo Turistično Društvo Zadvor v sodelovanju s Svetom ČS in društvi, osnovno šolo in vrtcem Pedenjped. Akcijo so izvedle tudi vse podružnice osnovne šole. 

ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC
Na območju ČS Golovec so bile izvededne naslednje akcije čiščenja:

 • 2.4.2016 na območju Hrušice v izvedbi KTD Proga 13.
 • 2.4.2016 v okolici Doma starejših občanov Moste v izvedbi zaposlenih DSO Moste.
 • 16.4.2016 je bila izvedena akcija na območju Štepanjskega naselja, okolica Bilećanske ulice, območje Bizovika.
 • 18.4.-23.4. 2016 je bila izvedena akcija na območju rugby igrišča v izvedbi članov rugby kluba Emona.

Počistili smo območja Štepanjskega naselja, okolica Bilećanske ulice, območje Hrušice in Bizovika ter obrežje reke Ljubljanice. Pobrali smo 70 vreč odpadkov. Pri mostu čez Kajuhovo cesto in pri potoku in viaduktu v Bizoviku so bili pobrani tudi kosovni odpadki.

Udeležba na posameznih akcijah:

 • v prvi akciji (območje Hrušice) je sodelovalo 16 oseb,
 • v drugi akciji (DSO) je sodelovalo 10 oseb,
 • v tretji akciji (Štepanjsko naselje, Bilećanska ulica, Bizovik) je sodelovalo 75 oseb,
 • v četrti akciji (rugby igrišče) je sodelovalo 30 članov kluba.

 

ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK
ČS Rudnik sama ne organizira čistilne akcije, sta jo pa  organizirala Turistično društvo Barje ter Društvo tabornikov rod Podkovani krap in sicer 2.4. 2016. Akcija je odlično uspela. Udeleženci so očistili vsa območja, ki so jih imeli v načrtu in še celo več, saj  so se jim pridružili poleg barjanskih gasilcev tudi gasilci PGD Rudnik. Udeležencev je bilo preko 130. Očiščeno je bilo območje ob Ižanski cesti od Jurčkove do Hauptmanc, spodnji del Peruzzijeve ulice, Lahova pot, Mihov štradon, Rebekov štradon, Brglezov štradon, Črna vas, Lipe, območje Hauptmanc, Dolgega brega, Črne poti in Poti do Kozlarjeve gošče. Uredili so tudi okolico novonastajajočega Družbenega centra Barje na Ižanski cesti 303 (nasutje peska in posaditev cvetja).

ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO
Na območju ČS je bila izvedena  čistilna akcija v soboto, 16.4.2016. Čistili smo obrežje Ljubljanice, pobranih je bilo 360 l odpadkov. Akcije se je udeležilo cca. 20 občanov.

ČETRTNA SKUPNOST VIČ
12.03.2016 je bila v sklopu Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016 izvedena čistilna akcija, v okviru katere se je čistila okolica sedeža ČS Vič. Prisotnih je bilo 33 občanov (svetniki ČS Vič, taborniki rodu Močvirski Tulipani in krajani). Nabrali je smo cca. 300 kg odpadkov. 16.04.2016 pa je bila v organizaciji članice sveta ČS ter stranke TRS izvedena akcija čiščenja na Cesti v Gorice od h.št. št. 8 do 65 (od konca Plutala do mostička). Pri čiščenju so skupaj s krajni sodelovali tudi azilanti, vseh udeležencev je bilo 35. Nabrali so za 200 kg odpadkov. 

ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA
ČS Šiška je bila nosilec 7. čistilnih akcij (v sodelovanju z TD Koseze in TD Šiška).
Območja čiščenja: brežine Koseškega bajerja in bližnjega Koseškega boršta ter v nadaljevanju gozd med Koseškim bajerjem, Večno potjo, Cesto na Brdo in potokom Mostec. V gozdu levo in desno od ceste, ki pelje iz Kosez na Brdo (poleg zahodne obvoznice).  Okolica potoka Pržanec na trasi od obvoznice mimo Koseškega bajerja do izliva v Glinščico. Ob Stari cerkvi; predel med Celovško- Ul.M. Majcna-Medvedovo-Gasilsko; ob gorenjski progi med Gasilsko in Frankopansko; park ob spomeniku na Medvedovi; park in okolica kina Mojca. Ob kamniški progi; ob gorenjski progi do Magistrove; ob Magistrovi na obeh straneh ceste; parkirišče ob gorenjski progi pri Tikiju. Za Litostrojem :(čiščenje: za plinarno in avtosalonom; ob obvoznici brežine uvoza in izvoza severni in južni del; gozdiček ob Mestnem vodovodu; Med cesto ob obvoznici in tovarnami; travniki severno ob obvoznici; ob novi povezovalni cesti od obvoznice proti Magistrovi; pločniki in živa meja ob Litostrojski).
Pobrani odpadki: Zbrali smo za odvoz: 5 velikih rumenih vreč, 5 velikih črnih vreč, 2 zelo veliki kartonasti škatli polni raznih odpadkov, 3/4 m3razsutih raznih odpadkov na kupu, 4 zelo velike prozorne polivinil vreče z listjem in razno nesnago, 1 večji lesen kolut, 1 večja kovinska škatla polna nesnage, 2 dela zelo velike -masivne sedežne garniture - vse je bilo odpeljano. 10 velikih vreč mešanih odpadkov. Iz gozda smo prinesli tudi ostanke pohištva, avtomobilsko gumo s platiščem, plašče za dvokolesa, plastične posode, tri steklena vrata, stare zarjavele dele avtomobilov. Napolnili smo devet vreč z mešanimi odpadki. V potoku Pržanec smo našli dve jogi vzmetnici in boben pralnega stroja, ob potoku tri avtomobilske pnevmatike in kuhinjsko omarico, dva stola in zložljivo vikend posteljo. 14 vreč mešanih odpadkov. Na obrežju bajerja je ležala lesena paleta. V gozdu smo našli velik jogi-vzmetnico, smučko, stoječo svetilko, fotelj in hladilnik. Udeleženci: Delalo je 85 ljudi in opravilo najmanj =272 ur (TD Šiška) in 62 ljudi (TD Koseze). Skupaj se je organiziranih akcij udeležilo 147 ljudi.

ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID
Akcija čiščenja okolja je potekala 2.4.2016. V Mednem pa smo območje pogozdili. 

Območja čiščenja:

 • Šentvid – Prušnikova ulica in delno sosednje ulice v celotni dolžini
 • Gunclje – okolica rugby igrišča Oval in okolica smučišča v Guncljah
 • Stanežiče – širša okolica gasilskega doma v Stanežičah
 • Vižmarje – Brod – brežina Save ter okolica vrtca Mravljinček
 • Vižmarje – Brod – nogometno igrišče ter okolica OŠ Vižmarje – Brod

Pobrali smo cca. 40 m3 v posamezni akciji je bilo udeleženo od 120 – 150 občanov (niso šteti udeleženci pogozditve v Mednem).

 

Veseli smo, da tudi četrtne skupnosti sodelujejo v akciji Za lepšo Ljubljano in tako še bolj dokazujejo, da so prave zelene ambasadorke. 

 

Bodi zeleno aktiven

Želite biti obveščeni o aktualnem zelenem dogajanju v Ljubljani?
Prijavite se na e-novice, ki jih bomo pošiljali vsaj dvakrat mesečno.